VLADICA BANGIĆ sikado

Bor, Knjaževac, 13.12.2017.

Peticenca vov mudarel sa predrasude

VLADICA BANGIĆ sikado

Kaj jek čhavo kole si dešu štar breš šaj sa predrasude taro rroma te mudarel del prime o Vladica Bangić.

Gova našti te veruil samo nauš kva na upenđžarđa e Vladica.Vov si Rrom i đal ko VII razredo pe sikavni „Vuk Karađžić“ pe Knjaževco. Vladica zivil pe dadesa, pe dejaa si le phral thaj phej i len nanaj lengo ćher, lesere ni radin von si ko socijalno pomoć.

Ama o Vladica vov završisarda VII ražred sar majlačho sikado (4,60). Takmičisarda pe pe Opštinako takmičenje pe geografija i si le dujto than pe Opština.Vov dobisarda Majsko nagrada.

Pe Vidovdan dobisarda ki sikavni nagrada.

Vov ulo pe projekto“Reci“ snimosarde le pe filmo

“ Dikha men ki sikavni“  kova ćerda Zapadno Balkansko instituto. Vov  ćhelel košarka hem odbojka i kate si le nagrade. Sikljol pe sekcija „Terno geografi“.O Centar pe socijalno buti dija le ekskurzija sar nagrada.

Le si bare planoja. kad ka završil VIII razredo vov ka đžal ki Gimnazija ili ko rudarstvo. Savore kola radin pe sikavni vaćaren majšukar lestar. Vov si but lačho čhavo. Le naj uslovi te šaj normalno te živil al vov trudil pe vov đžanel so manđol tajsa te ovol.