Sikavnipe rromane čhavenđe

Bor, Knjaževac, 12.12.2017.

E sikavni OŠ“Dubrava“ pe Knjaževco si la penjinda gava kate živon čhave kola sikljon ki akija sikavni.Ki sikavni  si 629 čhave kola si pe 37 odeljena. Si la duj sikavne ko Minićevo hem ki Kalna, si la štar odeljena : ki Donja Kamenica, ko Donje Zuniče hem ko Gornje Zuniče.

Ki sikavni ko Minićevo svako dešto čhavo si ki manjinsko grupa. Gova si razlog kaj sikavni ćerel buti i uložil pe napora te pomožil čhavenđe, hem te ukljućil pe pe projektura kola si gole čhavenđe.“Savore ki bari sikavni“, dol pe podrška čhavneđe te sikljon -mothol g pedagog Sonja Radivojević. Čhave kola si ki ugrozime grupa edukovin pe te šaj sikljon so ka radin.

„Gola čhave si len aktivnosti te dikhen sar radil pe , sar proizvodil pe sar spremol pe.čhave spremon pe po završno ispit , te bi đžana ki bari sikavni. Amen da len podrška taj lenđere porodica “ mothol e Sonja Radivojević

Gova osnovno zadatko pe projekto trajl đži 2019 breš, sine te da saveti te motha čhavenđe te đžan ko pobare sikavne, motha lenđe sar realo te dikhen pes te đžanen so si gova so von šaj te sikljon , so si gova so intresuil len.

„Trebul e čhaven te pripremis sar kava  o programi te sikljon hem te odlučin kate ka đžan dalje te sikljon. Gova sa organizuina pe amari sikavni . Manga te da len podrška .Goda aktivnosti ćeren o psiholog, pedagog hem o bućarne ki kikavni hem o pedagosko asistento.“

O projekto “ savore ki bari sikavni“ sine ko dš sikavna ki Srbija. Adava sa ćera godolese kaj rromane čhave ni đžan dalje te sikljon (89,1% gađžikane čhave školuin pe dalje, 21% rromane čhave školuin pe dalje)

Vaćarol pe kaj kola kola ni đan ki bari sikavni naj len buti , von živon ko socijalno vom naj barvale, naj len love.

O projekto “ Savore ki  bari sikavni“ si rezultato pe saradnja Čhavikani fondacija Pestaloci  hem Centro pe sikavni politika thaj o Ministarstvo prosvete, nauke hem tehnološko razvoj ki Republika Srbija.