Romani poezija

romska_poezija

Te hramosare taj te đilabe katar o đuvdipe Romengo siće sar te tasvirisare e čhavorren save pire asaimata linđaren e bulutose, piro rovipe majpašinenge.
Te hramosardan iljesa napal mora te đilabe katar dukajipe jase lošaipe, katar e phure, katar e deja, katar o ćorripe thaj bićorripe. Katar o rromano barvalipe, katar gova so trujisarel ljen.
Varekana ka hramosare dukhasa ano ilo, katar e nakhle vaktura, katar e kokala kaj prahho ćere thaj munrre , amare paponengo.
Katar e šelbrešutne save naklje jase garadilje varekaj kote, telal o barr munrre thaj ćire cahrako. Katar goda so, jeće lafesa arakhadol romano đuvdipe.
A hhor te andrisajlan ano nakhljipe e phuresko thaj ljese romnjako, dikhljare ano ođi ebokalje ćhavorresko, savo nde krle e ćohanese pe naja inđarel nevo đive, paćav kaj ka ćere baripe, asvenca ane jakha katar e bahh. E đilji ka ašundol andar e umaljina, sar e balval e krangonenca ka ćheljol piro rromano ćheljipe.
Gadija ka avol rromani poezija…
E poezija romani kana bašol bukljimasa thaj vahtesa e riga katar jekh etnos cikno, aj bare iljeso thaj ođako.
Voj phirel ano avutnipe.

Andar e “Antolohija e rromane poezijaći ani Jugoslavija” – Niš, 1999.

Alija Krasnići