Roma ane lokalne medija

Bor, Knjaževac, Negotin 01.02.2015.

Civil right Defenders Local press

„Lokalne medija e Romenge bašečačipena” si projekto  bašo targeti si le te, po drom     lokalimase medijenca  e Romenge te pošukarel ašundaripe sar dindardo bipokindo  čačipeneso ažutinipe save inzaren kidutne civilikane amalipa, me em thaj e naromane populacije tar o pučipa save e Romen si ano lokalno maškatipe.

kava projekto si pokinimase inčardo  tar e rig  e donatoresi Civil Right Defenders thaj sikavel popaše kerdariipe lokalikane medijentar em  OCD kudutnjentar pe jekhane aktivnostura ko targeti kerdimaso baše so pošukar resipa.

Thavdinoj avutne brešeste lilarne andar efda redakcije dženane tar o “Lokal   pressa“, dikhindoj kerdipa    OCD ano Bujanovco, Vranje, Nišo, Nevo Pazari, Prijepolje, Valjevo, Loznica, Negotino thaj Knjaževco, ka anel inzaripe tar e romengo aćhipe ko nacionalikano jekhipe ano lokali thaj  dikhindo vaćardaripe ka kerdarel po buljardipe ki lokalikani politika.

Sikardipe romane kulturatar ka avel da jek lilarnengi buki tar e  „Vranjskih“ andar o Vranjae, „Južnih vesti“ thaj „Roma world“-o andar o Nišai, „Novih knjaževačkih novina“ andar o Knjaževcao, „Lozničkih novosti“ andar e Loznicea, TV „Foruma“ em  „Polimlja“ o Prijepolje.

Redakcija Romi u medijima
Kerdarda e redakcija tar o projekto „Lokalni mediji za prava Roma”

 

„Redakcija „Novih knjaževačkih novina“ ka učharel e Romengo kerdaripe ano  Knjaževco, ko Negotino thaj o Bor. Ka alosarra thavdinoj kele kurkosa terne sa-kerdne andar kala maškarutne  kerdaram da hramope tar o džuvdipe e Romengo an kala trin forura thaj golestar so e lokalne jehipa keren te vazdaren lengo vestipe.ano sikavdipe ka sikava tumenge tar kozom si baro e Romengo jeklhipe tar lengi socijjalikano than thaj pućarimatura savenca arakhadon. Paša gova,   ka astardom šajimasa sve lokalikane khera lent e ločharen lengo vestipe – si li lokalikane strategije me lokalime akcijake planura save si baše Roma, te si so an lende hramol, si li ano foro ofis romenge phučimase, me aver kaj them ani forutni uprava save phučempe tar e Roma, si li romane NVO thaj save si lenge bućaripa”, sikljarda o Kadrija Šainović,  krdutno tar e redakcija beše   romani čhib.

Kadrija Sainovic
Kadrija Šainović, lilarno thaj krdutno ko romanikano programi romski.net

 

Marija Obrenovic
Marija Obrenovic

„Ane redakcije, buleste ki Srbija , thavdinoj ko projekti ka čhuvdon   efta maškarsikalne romanikane  nacijatar save ka sikljon lilarne bućasa em pire angažujimasa ka keren te ašundol Romendar ane medijura. Po agori sikljomaso Local press ka kerdarel zumadivipe maškar terne lilarne thaj ka alosaren  duj emšukar hramopa. Emšukar hramopa ka aven  dindarde   tabletimaturenca“ vaćarda amenge  Marija Obrenović, kerdutni jekutarnikane redakcijatar ko projekti.