Putardo akharipe korkoribućarimase e Romenge

Bor, 26. avgusti

Nacionalno kandinali bućarimase: Vaćaripe savorenge

Ko maškaripe agoreso tar o programi em mera bućarimase politikako, Nacionalno kandinali bućarimase hramosarda ko 7. avgusti 2014. brešeste Dikhindo akharipe dindo bućarne dženenge romane nacijatar bašo dindipe subvencija korkoribućarimase, bućadindenge dindipe subvencija te putaaren neve bućarne thana dženenge talo invaliditeti, te agorilpe o programi džanglikani praktika dženenge talo invaliditeti thaj lindipe ko finasiripe programi sikljimaso po rodipe bućardindengo dženenge talo invaliditeti.

Džan Putarde konkursura dimase subvencije bućarimase džene talo invaliditeti dizo bućarimaso džanglipe, te kerdon putarde buća ano 2014. breš. Pe save čhuton džene talo invaliditeti thaj refundicijake e troškura inčarimase e dženen talo invaliditeti save bućardob talal aver rig.

Bašo cikno avipe, pi rig po Putardo akharipe dindo manušenge romane nacijatarm em Putardo konkurs kerdimase em kerdarimase putarde buća ano 2014. breš pe save si čhute džene talal invaliditeto, Nacionalno kandinali bućarimase sikavel thaj apelujil pe sa potencijalne mangle, bibućarne džene thaj bućadinenge, kaj si paluno give 29. avgusti 2014. brešeste.

Sa informavije tar o Putardo akharipe thaj Konkursura šaj te lenpe an sajek OJ NSZ, prekal Akhardimaso maškaripe NSZ, telefoni 0800 – 300 – 301 em po sajt Nacionalno kandinalinako – www.nsz.gov.rs

   Pi romani čhib: papo Liko