Paramiča tar trin čhave

Trin romnja arakhadile paši hain kaj avile palo paj. Kerdarde lafi tar pe čhave.  “Trubula bi te ašunen me čhave! Sar numa laćheste giljabel, sar bilbili”  phenda jek.

Dujto romni barikanilpe:  “Ma te dikhen me čhave, sar si učo thaj zuralo! Kana čhudel o bar naupre vov zalagake astarel e bolutura

Trito ni putrel po muj.

Pe gova gola duj astaren te zadin la:  “Me kiro čhavo?”

“Ni džanav sit e phenav tumenge, mo čhavo si terno, sajek čhavo sar aver da.”

E romnja lindile te džntar khere inđardoj pharipe po šoro.  Trito romni bizo svato aćardol džugalime paša kala duj romnja.  O kham sa pozurale phabaral, pharipe avel sa popharo.  Tarjekdrom e romnja dikhle anglo gav pe trin čhaven.

“Ašunen me čhave sar ilikane giljabel!” civisarda jekutni sikavdoj pep o čhavo savo bešela po duvarici em ilikane giljabel.

“Dikhen me čhave”  ilikane dujto    “sar učeste čhudel o bar. Lačimata!”

Trito čhavo prastija ke pi dej thaj lija o pharipe tar lako šoro.