Zvonko Damnjanović, glavni i odgovorni urednik

Zoran Vidović, tehnički urednik

Kadrija Šainović, urednik za romski jezik

Milan Panić, saradnik

Slobodan Ranđelović, saradnik

Kontakt telefon: 030/422-386; fax: 030/422-386

e-mail: mc@kcbor.net

Medija centar Bor