Nevo šerutno Nacionalikene Savetese tar e Roma Prof. Vitomir Mihajlović

Vitomir Mihajlovic

Sar o Forutno Portali 018 thaj Bum Radio 018 ekskluzivno džangljarel kaj o

prof. Vitomir Mihajlović ačhel po čikat ko nacionalikano Savet tar e Roma.

Nevo akharipe ka keren e kandidatura tar e avutne lila:

Gi. 1 ,, Savez za promene ljudi po meri čoveka ,, – Muhamed Osman,
Gi. 2 ,, Naša Romska lista ,, – Duško Jovanović,
Gi. 4 Pravda i istina za svakog Roma – Tane Kurtić,
Gi. 7 Romi za Srbiju – Srbija za Rome – Nenad Tairović,
Gi. 9 Romi za Bolju Budućnost – prof. Vitomir Mihajlović,

Prof. Vitomir Mihajlović vaćardarda kaj kerdilo koalicijako pobuthipe thaj ačhilo te ašundardol plani em programi baše avutne 4 brešenge a sa ano šukaripe po lačhe vestimase sa e Romenge em e Romnjenge. Vaćarda kaj sikavel po naisipe se e Romenge save dije po pačape ko lil ,,Romi za Bolju Budućnost,, thaj kaj ka maksimalikane ka del zori te savorenca ko nevo kerdaripe ko Romano nacionalikano saveti kerdarel-pherdarel sa so dija po lafi baše pošukar vestipe sa e Romenge.
Nevo pobutipe ka keren 22 džene tar o nacionalikano saveti tar e sa 35 džene gijalte kaj ko telefonikano lafi o rajo Mihajlnović phenda kaj si moldipe te da ka jek lilarni astardol ko kava pobutipe sar bi pobare kapacitetesa kerenabaše Pošukar tharipe sa e Romenge.