Diskriminacija pe Roma “bidikinde ” ane srbikane krisura

 

nevidljivi_baner
Roma „bidikhinde“ bašo krisi; foto: Arhiva JV

Palune brešende cikneder kerdinde  diskriminacije sasa len lengo kristikano epilogo ani  Srbija, a sar phenen ano „Civil Right Defenders“-o, evropikane krisura si len but  pošukar praksa. 

Evropikano krisi baše manušikane čačunipa buteder droma andarda krisipe tar o vaćardini   diskriminacija upro Roma ani  Slovačka, Mađarska, Rusija, Francija thaj Germanija.

Ano kherutnikano kristipe phađaripe manušikane čačipena ki romani jekhutni naj dikhindo.   Gova ni đangljodol kaj naj  krisope. Von si cikne-gindengo, me naj sa šukareste promovisarime. Gndiv kaj o krisi  “Krsmanovač” tar angla deš breš  jekutno si kaj khanč irisarda ano dikhljardipe – phenel o Andrea Čolak andar  “Evropskog centra za prava Roma”.

An kava kidipe phenen kaj si but moldo te e krisura  Evropikane krisostar baše manušikane čačipenendar promovisaren thaj, anglal sa, kerdardon ane krisimatura ke sa e phuvenge.

Pe dujtone rigate, trubumdol, phenen ani  „Civil Right Defenders“-o, te e Roma lendaren e krisura sar bi kerdarena pire čačimatura.

Romano jekhipen trubula bi te leldarel pire čačipena  thaj te bardarel pep e sa šaipa sar bi kerdarela gova so si lese Ustavosa dindardo, a gova si lese manušikane čačipena – phenel o  Adi Sinani andar CRD-o.

Baše gova  kaja kidutni kerdarda  publikacija  krisomasa tar i Evropikanio krisi baše manušikane čačipena an save an save šaj te arakhadon averčandine krisura manušikane čačipena  save šaj te kanden krisenge  thaj krisurenge,  me thaj e Romenge  ano lindipe pire čačipena.