ALOSARIPE ANO OKTOBRI

Bor, 29. avgusti

Romano nacionalno minoriteti reslo te hramosarel pe ano šukar gindo savo trubul ikljimase po mamuj alosaripe, so si po Kriso tar e nacijake savetura nacijenge minoritetura 40% tar sa o gndo save vaćardepe kaj si tar nacionalikano minoriteti ano hramope 2011. brešeste.

I Ministarka Kori Udovički vaćarda kaj o alosaripe nacionalikane savetenge tar e nacionalikane minoritura ka avel ko 26. oktobri 2014. brešeste.

papo Liko