Dragana Gušlješević

S O S E

I

Sose kana sajek rese pi putardi palma,
goja savi savršikane pašljol tuke,
sajek si khanč?

Sose kana e jakha phande ,
pharon sa e kombura
save putardan?

Sose ano kaljardipe e lumijako,
našti te arakhe
gova strafinalo em kotorvalo an tute?

Sose sajek?
Dragana Gušlješević


II

Komplikuipe si amenge barvalipe,
gakhi šukar
te kerdardol amenge došalipe.

Bojava džuvdimasi avel amenge sar dindo,
dindo savestar dara,
me i dar goja savi
dandarel,
čhindarel e phakha,
tasavel,
gndipe phandel ano kombo.

Sose po ažućaripe maren e udara,
džamura?
Dragana Gušlješević